Guild Bluesbird

Pełny tekst artykułu umieszczono w czasopiśmie

MUZYK 6/2017